Om selja

seljeklosterØya Selja ved Stad har vore mål for pilegrimar frå den fyrste kristne tida i Noreg. Legenda om St. Sunniva er knytt til denne staden. Selja var det fyrste bispesetet for Vestlandet, med munkekloster frå før 1100. Seljumanna-messedagen 8. juli er ein merkedag i kyrkjeåret. Den søndagen som kjem nærast blir det kvart år skipa til eit stort stemne med gudsteneste i klosterruinane.

SeljeyaSelja og Selje oversikt