Sta. Sunniva

sanctasunniva

Legenda fortel at Sunniva var ei Irsk kongsdotter. Ho var namngjeten for sin venleik og for sin rikdom.
Ein heidensk, brutal og ivrig friar ville truge henne til ekteskap. For å unngå dette la ho ut frå
Irland med sine folk i 3 skip utan segl, ror eller årar. Skipa dreiv nordover og deretter austover
til dei kom til vestkysten av Noreg. Nokre av dei gjekk på land øya Kinn, medan Sunniva og dei fleste
andre gjekk i land på øya Selja yst i Nordfjord.

Heile legenada om St. Sunniva kan du lese på heimesida for Selje kloster Legenda og meir innfo finn du også her eller her.

Biletet av Sunniva er kopi av ein akvarell laga av Selje-kunstnaren Kjell Stig Amdam. Han har vederlagsfritt late Seljumannamessekomiteen få bruke kopien til plakatar og i informasjonsarbeidet.